Logo Stichting Kansarme Kinderen In Nederland

Over ons

Over ons

Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen. Wij zien het als ons missie, om middels hulp van andere welwillende, de kinderen van Nederland deze kans te bieden middels gebruikmaking van deze Stichting.

Algemene informatie

Naam stichting Stichting Kansarme Kinderen in Nederland / SKKIN
Adres Tolakkerweg 217-4 - 3738 JM Maartensdijk
(alleen op afspraak)
Postadres Tolakkerweg 217-4 - 3738 JM Maartensdijk - Zeist
Telefoonnummer 030 - 20 72 902
KvK nummer 61889792
Rekening nr. NL23 INGB 00 06 67 32 06
T.n.v. Stg. Kansarme kinderen


De rechtsvorm die voor Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is gekozen is een stichtingsvorm. Deze vorm zorgt ervoor dat de stichting geen leden heeft maar een doel wil verwezenlijken. Eveneens zorgt deze vorm ervoor dat de stichting een bestuur heeft.

Het bestuur van Stichting Kansarme Kinderen In Nederland bestaat uit een:

Voorzitter S. van Essen
Secretaris S. Harreveld
Penningmeester A. Bolkestein
PR S. van Buuren

Daarnaast wordt het bestuur ondersteunt door diverse vrijwilligers.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

CBF

In Nederland is er geen verplichting tot registratie noch zijn er voorwaarden gesteld waaraan stichtingen moeten voldoen. Een stichting dient zich in te schrijven bij het KvK en is niet verplicht om een beoordeling aan te vragen bij het CBF. Daarnaast is het CBF een particuliere instelling en vraagt honderden tot duizenden euro’s voor het keurmerk. Dit kunnen wij ons (op dit moment) helaas niet veroorloven en kunnen wij om deze redenen geen deel uitmaken van het CBF.

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook.